Disclaimer

De inhoud op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en we proberen altijd om de meest actuele informatie naar voren te brengen. Desalniettemin kan het voorkomen dat er informatie op de website komt te staan die onjuist of onvolledig is. We aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventueel onjuiste of onvolledige informatie die u op deze website aan zou kunnen treffen. Vindt u informatie op de website waar u het niet mee eens kunt zijn, twijfel dan niet en neem contact met ons op zodat wij hier naar kijken kunnen.

Op deze website wordt naar enkele andere websites doorverwezen. Wij aanvaarden op geen enkele manier aansprakelijkheid voor de inhoud, content of website van deze derden. Daarnaast accepteren wij geen aansprakelijkheid voor de manier waarop deze partijen de cookies hanteren. Wilt u meer informatie over de cookies en het privacy beleid van deze andere partijen, leest u dan op die websites de privacy verklaring door.

Het gebruiken of kopiëren van de inhoud van deze website is niet toegestaan. Wilt u dit toch doen, dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen, want gebruik van de website of de inhoud (of delen hiervan) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is bij wet verboden en is inbreuk op de intellectuele rechten.

Uw gids wanneer je geld nodig hebt.